Emekli Askeri Hakim/Savcı
Hukuk Doktoru/Akademisyen

Yazar : Çeşitli dergi, gazete ve kitaplarda çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.
"Türkiye'nin Demokratikleşmesinde Öncelikler" çalışmasıyla Bülent Tanör ödülü birinciliğini almıştır.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora

Çalışma Alanları

Ceza Hukuku

Yabancı Dil

İngilizce