İstanbul merkezli kurulmuş, faaliyetlerine bu kentte devam eden büromuz şirket ve şahıslara mahsus, etkin, doğru ve güvenilir, efektif çözüm odaklı hukuk ve danışmanlık hizmeti veren, alanında uzman ve kıdemli hukukçulardan müteşekkil uluslararası bir avukatlık ve hukuki danışmanlık ofisidir. İş ve çözüm ortağı endeksli çalışma ilkelerini benimseyen, güçlü hukuk nosyonuna sahip dinamik bir ekip tarafından yönetilmektedir. Meslek ilke ve kurallarına sıkı sıkıya bağlı, çalışma ve proje paydaşlığını benimsemiş doğru metodoloji ve ideal netice hedefli bir çalışma düsturunu  benimseyen temel üzerine inşa edilmiştir.

Başta Türkiye olmak üzere uluslararası pek çok bölgede dava ve dosya takip işlemleri teknik hukukun gereklerine uygun usullerle yürütülmektedir. Yurt dışında yapılacak ticari ve şahsi sözleşmeler, her tür hukuki-idari iş ve işlemlerin takibi, vatandaşlık ve yabancı uyruklu kişilere danışmanlık, Türkiye'de mülkiyet edinimi ve vatandaşlık işlemleri, Türkiye vatandaşlarının yabancı ülkelerde mülkiyet edinme ve hakları gibi buna benzer başvuruların yürütülmesi sürecini yurt dışında faaliyet gösteren nitelikli partner yabancı hukuk büroları nezaretinde Ofisimiz yürütmektedir.

Ulusal-Uluslararası özel ve kamu hukukuna ilişkin, hususiyetle Ceza, Ticaret, Tahkim, İş, Gayrimenkul, Vatandaşlık, İhale Hukuku alanında uyuşmazlıkların çözümü ve müvekkile en etkin çözüm hizmetini sunan, yeni içtihat ve öğretiden farklı lehe görüşlerle iddialarını bilimsel mütalaa ve dayanaklarla güçlendiren, iş disiplini çerçevesinde hareket eden ekiplerden kurulu bir hukuk bürosudur. Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca dillerinde hizmet sunan bir kadro ile dava dosyaları takip edilebilmektedir.

Çalışma modelimiz, Adaletin toplum ve birey nezdinde hayati öneminin ziyadesiyle idrakinde olunması ülküsünden hareketle, çok ortaklı, sorumluluğu ve kazanımı dağıtmış, disiplin ve planlı çalışma odaklı, iletişim kanalları açık, birikim ve pratik çözüm önerileri sunan, acil hizmet biriminin kurulu olduğu, bağımsız çalışmayı ilke edinmiş, müvekkil ile ilişkilerde karşılıklı saygı, kazanım ve dürüst yaklaşımı öncelikle amaçlayan, kısa süreli ve etkin çözüm alternatifleri ortaya koyan, bahane üretmeyen, bürokrasiyi ve idari engelleri bertaraf ederek sonuç üreten, adalette hızın önemini bilen bir felsefeden hareketle klişe girişimlerin dışına taşmış  bir tabloyu mutlak bir sadakat ve mahremiyet içinde taraflara sunan bir yapılanmadır.

VİZYONUMUZ VE ÇALIŞMA  İLKELERİMİZ

. Hukuk kurallarını ve mevzuatı bilimsel görüşle yorumlamak.
. Yenilikçi, seçkin ve öncü Hukukçularla çalışmak.
. Adil ve kalıcı çözüm alternatifleri geliştirmek.
. Hukuka, doğru ve iyi niyet ilkeleri uyarınca modern yorumlar katmak.
. Birlikte yaşadığımız topluma, coğrafyamıza ve mesleğe katkı sunmak.
. Evrensel hukuk ilke ve esaslarına bağlı kalmak.
. Hukuksal uyuşmazlıkları doğru tespit ve tahlil etmek, çözüm üretebilmek.
. Evrensel ve ulusal hukuk kaynaklarını etkin araştırmak ve nitelikli yararlanma.
. Önleyici tavsiye ve görüşlerle meselenin hukuksal bir soruna dönüşmeden çözümü.
. Teknolojik yeniliklerin takibi ve efektif kullanımı.
. Dava dosyalarının kararlılıkla takibi ve güçlü iletişim.
. Ekonomik değerlerin önemine binaen, doğru maliyetle en etkin çözüme erişim.
. İhtiyaçların aktif dinlenmesi, kalıcı ve hızlı iş planının yapılması.
. Müvekkil ile doğru zaman akışının  sağlanarak hızlı iletişimin temini.
. Mahremiyet ilkesi uyarınca bilgi ve belgelerin gizliliğinin korunmasının sağlanması.